Tại sao thẩm phán và luật sư ở nước ngoài đội tóc giả và áo choàng vậy?

  1. Luật pháp

https://cdn.noron.vn/2021/09/08/quy-dinh-ve-viec-tam-ngung-hoat-dong-cua-chi-nhanh-cong-ty-luat-nuoc-ngoai-1631083974.jpg
Từ khóa: 

luật pháp

Tóc giả đấy được gọi là tóc giả tư pháp. Loại tóc giả này là biểu tượng của luật pháp và quyền lực ở 1 mức độ nhất định. Tóc giả càng bẩn, càng đậm màu thì càng thể hiện sự độc lập và kinh nghiệm của luật sư, vì vậy tóc giả của họ sẽ không được làm sạch. Ngoài ra họ cho rằng luật sư đội 1 áo choàng đen, tóc giả có thể che đi màu sắc thật của họ, xoá sự riêng tư trở thành đại diện cho công bằng và chính đáng cho pháp quyền.

Trả lời

Tóc giả đấy được gọi là tóc giả tư pháp. Loại tóc giả này là biểu tượng của luật pháp và quyền lực ở 1 mức độ nhất định. Tóc giả càng bẩn, càng đậm màu thì càng thể hiện sự độc lập và kinh nghiệm của luật sư, vì vậy tóc giả của họ sẽ không được làm sạch. Ngoài ra họ cho rằng luật sư đội 1 áo choàng đen, tóc giả có thể che đi màu sắc thật của họ, xoá sự riêng tư trở thành đại diện cho công bằng và chính đáng cho pháp quyền.