Tại sao tháp của người Chăm không có cửa sổ?

  1. Nghệ thuật

Tại sao tháp của người Chăm không có cửa sổ? Nhất là ở thánh địa Mỹ Sơn
Từ khóa: 

tháp chăm

,

người chăm

,

văn hoá chăm

,

nghệ thuật

Vẫn có ấy chứ.

1280px-Tháp_Dương_Long,_Tây_Sơn,_Bình_Định

Tháp Dương Long - Bình Định

Có lẽ do kiến trúc. Ở Mỹ Sơn thì đa số hình vuông, 4 phía đều có cửa (thật hoặc giả) nên ko có chỗ cho cửa sổ cũng nên 😀

Trả lời

Vẫn có ấy chứ.

1280px-Tháp_Dương_Long,_Tây_Sơn,_Bình_Định

Tháp Dương Long - Bình Định

Có lẽ do kiến trúc. Ở Mỹ Sơn thì đa số hình vuông, 4 phía đều có cửa (thật hoặc giả) nên ko có chỗ cho cửa sổ cũng nên 😀

Liệu có phải là do tháp chính tượng trưng cho trung tâm vũ trụ, thờ thần hủy diệt và sáng tạo nên cần tôn nghiêm không ạ?