VietGAP là gì ?

  1. Nông nghiệp

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuấtngười tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trườngtruy xuất nguồn gốc sản xuất.

Nguyên tắc chính của tiêu chuẩn VietGAP: là tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc sử dụng Đúng loại thuốc, phân bón, vật tư được phép sử dụng trong canh tác nông nghiệp; sử dụng Đúng liều lượng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; sử dụng các loại phân bón, vật tư nông nghiệp Đúng thời kỳ, thời gian sinh trưởng của cây, con đảm bảo hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí; đảm bảo Đúng thời gian cách ly không còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm được thu hoạch. Bảo đảm An toàn thực phẩm – Không gây nguy hại cho người tiêu dùng; An toàn đối với môi trường và hệ sinh thái xung quanh khu; đảm bảo An toàn lao động cho người canh tác và người sản xuất; An tâm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo lòng tin cho người tiêu dùng.

Tiêu chí để cấp chứng nhận VietGAP:

Thứ nhất là đáp ứng về kỹ thuật sản xuất.

Thứ hai là tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, bao gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.

Thứ ba là tiêu chuẩn về môi trường làm việc, mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.

Thứ tư là truy tìm nguồn gốc sản phẩm; tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Có được sử dụng phân bón không ?

- Có.

+ Mua: Chỉ mua phân bón theo danh mục phân bón được phép sử dụng theo luật định.

+ Sử dụng: lượng phân bón theo đúng yêu cầu dinh dưỡng của cây trồng.

+ Bảo quản: Ở nơi phù hợp để tránh ô nhiễm đất, nguồn nước, dụng cụ, thiết bị, vật liệu đóng gói và sản phẩm. 

+ Ghi chép: Người sản xuất cần xây dựng các báo cáo ghi chép về phân bón và lập thành hồ sơ về quá trình sử dụng các sản phẩm đầu vào nông nghiệp.

Đơn vị được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Thứ nhất: được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, phạm vi hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa.

- Thứ hai: hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế theo quy định. 

- Thứ ba: luôn có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá cho từng lĩnh vực thuộc biên chế chính thức hoặc lao động ký hợp đồng dài hạn đáp ứng các điều kiện quy định.


Từ khóa: 

vietgap

,

nông nghiệp

,

nông nghiệp sinh thái

,

tinh hoa việt nam

,

nông nghiệp