1. Lịch sử

Tại sao thời trần là thời loạn luân nhất là thời kỳ phong kiến Việt Nam?

Từ khóa: lịch sử, lịch sử

Thời trần được tạo thành từ một biến cố đổi ngôi vô cùng êm đẹp, phải nói là êm nhất lịch sử, vì lấy ngôi từ tay họ khác đồng thời để ổn định ngôi vị mới lập của họ Trần, Trần Thủ Độ đã diệt cỏ tận gốc, tận diệt họ Lý, ép chết vua Lý Huệ Tông, nên về sau rất sợ họ khác cướp ngôi họ trần.

Đồng thời họ Trần có được thiên hạ là do Lý Chiêu Hoàng vị vua cuối cùng của triều Lý nhường ngôi cho Trầ Cảnh là chồng của bà, vợ nhường ngôi cho chồng là chuyện hết sức bình thường nên đất nước đổi chủ mà không hề đổ máu, vì thế nên về sau họ Trần cũng sợ họ khác giành ngôi theo khiểu đó nên mới kết hôn chủ yếu với người trong tộc.

Cùng với đó tấm gương đã bắt đầu cho việc này chính la Trần Thủ Độ, ông đã khiến hậu thế lấy đó làm gương mà noi theo, ông đã kết hôn với bà Trần Thị Dung là anh em cùng họ bà nguyên là linh tự quốc mẫu hoàng hậu của lý huệ tông mẹ lý chiêu hoàng, coi như là Trần Thủ Độ chính là người mở đầu cho cái họa loạn luân của tộc Trần vậy.

Trả lời

Thời trần được tạo thành từ một biến cố đổi ngôi vô cùng êm đẹp, phải nói là êm nhất lịch sử, vì lấy ngôi từ tay họ khác đồng thời để ổn định ngôi vị mới lập của họ Trần, Trần Thủ Độ đã diệt cỏ tận gốc, tận diệt họ Lý, ép chết vua Lý Huệ Tông, nên về sau rất sợ họ khác cướp ngôi họ trần.

Đồng thời họ Trần có được thiên hạ là do Lý Chiêu Hoàng vị vua cuối cùng của triều Lý nhường ngôi cho Trầ Cảnh là chồng của bà, vợ nhường ngôi cho chồng là chuyện hết sức bình thường nên đất nước đổi chủ mà không hề đổ máu, vì thế nên về sau họ Trần cũng sợ họ khác giành ngôi theo khiểu đó nên mới kết hôn chủ yếu với người trong tộc.

Cùng với đó tấm gương đã bắt đầu cho việc này chính la Trần Thủ Độ, ông đã khiến hậu thế lấy đó làm gương mà noi theo, ông đã kết hôn với bà Trần Thị Dung là anh em cùng họ bà nguyên là linh tự quốc mẫu hoàng hậu của lý huệ tông mẹ lý chiêu hoàng, coi như là Trần Thủ Độ chính là người mở đầu cho cái họa loạn luân của tộc Trần vậy.

Bởi vì các vua nhà Trần chuộng lối kết hôn vs ng cùng tộc. Đó là do họ sợ bị ngoại thích (nhà vợ) nắm quyền rồi dựt luôn ngai vàng nên mới phải thế đó ạ.