Tại sao tiền Trung Quốc lại được chúng ta gọi là nhân dân Tệ?

  1. Kinh doanh

Mình thấy từ nguyên bản của tiền Trung Quốc là "yuan" tức là từ "nguyên" thì vậy phải gọi là nhân dân nguyên mới đúng chứ nhỉ?

Từ khóa: 

kinh doanh

,

kinh doanh

Đọc lại sách đi bạn, đúng tiền chuẩn của Trung Quốc là Renminbi - tức là Nhân dân tệ. Yuan chỉ là đơn vị của nhân dân tệ thôi, mà nó cũng ko gọi là nguyên mà tiếng Việt gọi là Quan đó bạn. Nhưng người Việt là dân tộc đỉnh cao nhất trong việc Việt hóa mọi thứ, nên chúng ta vẫn cứ gọi là nó là tệ thôi, viết tắt của 1 nhân dân tệ... Mà kể ra nhân dân thì lúc quần què nào mà không tệ.

Trả lời

Đọc lại sách đi bạn, đúng tiền chuẩn của Trung Quốc là Renminbi - tức là Nhân dân tệ. Yuan chỉ là đơn vị của nhân dân tệ thôi, mà nó cũng ko gọi là nguyên mà tiếng Việt gọi là Quan đó bạn. Nhưng người Việt là dân tộc đỉnh cao nhất trong việc Việt hóa mọi thứ, nên chúng ta vẫn cứ gọi là nó là tệ thôi, viết tắt của 1 nhân dân tệ... Mà kể ra nhân dân thì lúc quần què nào mà không tệ.