Tại sao chúng ta thường gọi trưởng nhóm là Leader mà không phải là Manager?

  1. Kiến thức chung

Hôm nọ mình có học môn Nguyên Lý Quản Trị, thì có phần giải thích về Leader và Manager thì tóm gọn là Leader là người có sức ảnh hưởng (Có thể là phong thái, nhân cách,...) chủ yếu là thiên về tính lan rộng và Manager thì được nhận định là như việc quản lý, tập trung giám sát công việc cụ thể? Tuy nhiên là Leader như là Manager và Manager cũng sẽ đan xen leader (Đấy là đối với các vị trí lớn).

Nhưng tại sao mỗi khi phân nhóm nhỏ trong trường học để làm bài tập nhóm hay làm TNV gì đó thì người trưởng nhóm thường hay được gọi là Leader, nếu xét về khái niệm thì mình thấy nó giống manager hơn thì nó tập trung vào việc làm task.

Liệu đây có phải là cách nó quen thuộc thôi không? Chứ không hẳn là thực hiện đúng vai trò như thế?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Manager là người được thuê để quản lý một nhóm người được thuê khác, quan hệ của hai bên là đều chịu trách nhiệm và nằm dưới sự chi phối của một bên thứ ba (boss, đôi khi boss và manager là một)

Còn leader thì không có quyền lực chi phối như kiểu manager, làm leader nếu không có khả năng leadership thì sẽ không ai làm theo management của mình hết :D 

Dùng bóng đá để hình dung cũng khá rõ ràng: manager là huấn luyện viên, leader là đội trưởng.

Trả lời

Manager là người được thuê để quản lý một nhóm người được thuê khác, quan hệ của hai bên là đều chịu trách nhiệm và nằm dưới sự chi phối của một bên thứ ba (boss, đôi khi boss và manager là một)

Còn leader thì không có quyền lực chi phối như kiểu manager, làm leader nếu không có khả năng leadership thì sẽ không ai làm theo management của mình hết :D 

Dùng bóng đá để hình dung cũng khá rõ ràng: manager là huấn luyện viên, leader là đội trưởng.

Nghĩa đen

Leader - Người lãnh đạo

Manager - Người quản lý 

Bạn tham khảo thêm bài này để hiểu hơn về sự khác biệt giữa leader và manager nhé. 

Ví dụ: 

Leader là người tạo ra tầm nhìn/ nhiệm vụ

Manager là người quản lý công việc, kết quả 


P/s: Có nhiều giáo trình và tài liệu về leadership, đây cũng là xu hướng trong quản lý được nhiều DN áp dụng, trong đó có các công ty startup :D


Mình nghĩ Leader cũng phải cày cuốc như Member, còn Manager thì chỉ chỉ cầm roi quất mấy thằng member thôi. Khác nhau là vậy nên ng ta đặt vậy thấy cũng hợp lý.

Mình thì thấy nên chia là 2 kỹ năng: kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo. Và ví dụ nói: người trưởng nhóm cần có kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo thì có vẻ hợp lý hơn.

Manager: người điều khiển, chỉ đạo

Leader: người dẫn dắt, người nổi bật nhất 

Theo từ điển etymology

Làm việc nhóm mình nghĩ trưởng nhóm là leader vì trong nhóm ai cũng có việc để làm (không trừ bạn leader ra) còn manager chỉ là người chỉ đạo công việc. 

Kiểu như khi phân công công việc trong nhóm thì leader lắng nghe ý kiến của các thành viên khác. Còn manager giống như kiểu chỉ giao việc và đôn đốc thôi. Làm gì có làm việc nhóm mà không lắng nghe ý kiến từ mọi người đúng không? :)