Tại sao tình yêu của những người đồng tính lại không được xã hội chấp nhận ?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Bạn Hữu Quang à, nếu chỉ vì duy trì nòi giống thì họ có thể nhờ người sinh con hộ mà hay là nhận con nuôi cũng được mà. Đâu nhất thiết chỉ là phụ nữ + đàn ông mới có thể có con.
Trả lời
Bạn Hữu Quang à, nếu chỉ vì duy trì nòi giống thì họ có thể nhờ người sinh con hộ mà hay là nhận con nuôi cũng được mà. Đâu nhất thiết chỉ là phụ nữ + đàn ông mới có thể có con.
Vì số lượng người đồng tính không chiếm nhiều trong cộng đồng và mọi người chưa được hiểu rõ về giới tính thứ 3 như thế nào.
Vì sao lý thuyết về tiến hóa thì con người có nhiệm vụ quan trọng là duy trì nòi giống, chỉ có thể thực hiện khi mà giống đực và cái quan hệ tình dục sinh con đẻ cái, còn tình yêu đồng tính không thể duy trì nòi giống