Tại sao đa số cá có lưng đen, bụng trắng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Từ trên nhìn xuống, lưng đen giống màu bùn. Từ dưới nhìn lên, bụng trắng giống màu nắng. Tóm lại là có tác dụng ngụy trang
Trả lời
Từ trên nhìn xuống, lưng đen giống màu bùn. Từ dưới nhìn lên, bụng trắng giống màu nắng. Tóm lại là có tác dụng ngụy trang