tại sao tivi lại có hình ảnh và âm thanh, còn đài chỉ có âm thanh?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

tại sao bóng điện lại sáng?
Trả lời
tại sao bóng điện lại sáng?