Tại sao tôi không phải là một người con hoàn hảo của bố mẹ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

gia đình

,

tâm lý học

Chúng ta sống theo chủ nghĩa lý tưởng quá hay sao? Tưởng rằng chuyện gì cũng có câu trả lời. Thế nhưng có những vấn đề căn bản là không có đáp án, rồi có một ngày cậu sẽ hiểu ra, rằng:" Đôi khi con người làm điều xấu không có nghĩa họ hoàn toàn là người xấu. Điều đó có nghĩa rằng họ là con người."
Chính vì thế, sự hoàn hảo của bố mẹ, sự hoàn hảo của cậu, sự hoàn hảo của người khác sẽ không bao giờ giống nhau. Con người không ngừng tiến lên, không ngừng áp đặt thế giới quan của mình cho người khác. Họ chẳng bao giờ tìm được đáp án chính xác cho mình, thứ đặt lên đầu chỉ là giải pháp tối ưu mà thôi. Họ cho rằng đó là giải pháp tối ưu nhìn từ lăng kính của họ, và họ muốn cậu trở thành như thế. Âu có lẽ đây cũng chỉ là một mảnh khổ tâm của cha mẹ.
Nhưng mỗi con người là một cá thể độc lập. Trong quá trình lớn lên ta không ngừng hoàn thiện bản thân, tìm cho mình một đáp án chính xác với đường đời. Có thể bây giờ cậu uất ức, cậu khó chịu, nhưng hãy hiểu rằng, con người luôn cần những khoảng thời gian tuyệt vọng, dù cho sự tuyệt vọng đó vô cùng thống khổ cũng không sao cả. Chính nó sẽ là thứ khiến bạn bình tâm, khiến bạn tìm được đường về lại trái tim mình. Tuyệt vọng không phải là nản lòng nhụt chí, nó nghĩa là “định mệnh rồi sẽ trở về định mệnh vốn có, bản thân rồi sẽ trở về lại chính mình.
Đừng mãi cố tìm đáp án của sự hoàn hảo của bố mẹ, hãy tìm đáp án hoàn hảo của cuộc đời mình.
Trả lời
Chúng ta sống theo chủ nghĩa lý tưởng quá hay sao? Tưởng rằng chuyện gì cũng có câu trả lời. Thế nhưng có những vấn đề căn bản là không có đáp án, rồi có một ngày cậu sẽ hiểu ra, rằng:" Đôi khi con người làm điều xấu không có nghĩa họ hoàn toàn là người xấu. Điều đó có nghĩa rằng họ là con người."
Chính vì thế, sự hoàn hảo của bố mẹ, sự hoàn hảo của cậu, sự hoàn hảo của người khác sẽ không bao giờ giống nhau. Con người không ngừng tiến lên, không ngừng áp đặt thế giới quan của mình cho người khác. Họ chẳng bao giờ tìm được đáp án chính xác cho mình, thứ đặt lên đầu chỉ là giải pháp tối ưu mà thôi. Họ cho rằng đó là giải pháp tối ưu nhìn từ lăng kính của họ, và họ muốn cậu trở thành như thế. Âu có lẽ đây cũng chỉ là một mảnh khổ tâm của cha mẹ.
Nhưng mỗi con người là một cá thể độc lập. Trong quá trình lớn lên ta không ngừng hoàn thiện bản thân, tìm cho mình một đáp án chính xác với đường đời. Có thể bây giờ cậu uất ức, cậu khó chịu, nhưng hãy hiểu rằng, con người luôn cần những khoảng thời gian tuyệt vọng, dù cho sự tuyệt vọng đó vô cùng thống khổ cũng không sao cả. Chính nó sẽ là thứ khiến bạn bình tâm, khiến bạn tìm được đường về lại trái tim mình. Tuyệt vọng không phải là nản lòng nhụt chí, nó nghĩa là “định mệnh rồi sẽ trở về định mệnh vốn có, bản thân rồi sẽ trở về lại chính mình.
Đừng mãi cố tìm đáp án của sự hoàn hảo của bố mẹ, hãy tìm đáp án hoàn hảo của cuộc đời mình.

Vậy theo bạn, bố mẹ bạn đã là những người bố mẹ hoàn hảo chưa? Bố mẹ cũng là lần đầu làm bố mẹ, bạn cũng là lần đầu làm con, không một ai có thể né tránh sai lầm cả. 

Hoàn hảo thực chất chỉ là kỳ vọng của bố mẹ gây ra sự áp đặt của chính bạn. Bạn không thể cứ mãi đi làm hài lòng người khác, vì đó chỉ là một việc vô ích. Bạn làm hài lòng chính mình, tự truy cầu hoàn hảo với khả năng của mình đã là một điều có ích, có ý nghĩa rồi. Mình tin, không một ai trên thế giới này có thể hoàn hảo 100%, những người đặt kỳ vọng chúng ta hoàn hảo lại càng không. Người ta luôn phàn nàn về hoàn hảo, đơn giản vì người ta không bao giờ có được nó. 

Với bạn, như nào là hoàn hảo nhỉ? Hay có một hình mẫu nào cho sự hoàn hảo đó không.
Nếu hoàn hảo mà bạn nhắc tới là sự tốt đẹp, thành công về mọi mặt, không một nhược điểm nào thì chắc không tồn tại đâu. Sự hoàn hảo giống như sự tuyệt đối vậy, cuộc sống này chỉ tồn tại hai chữ "tương đối" mà thôi.
Tuy nhiên, qua các góc nhìn khác nhau, sự hoàn hảo qua mắt bố mẹ cũng khác nhau. Ý tôi ở đây, có những bố mẹ, con của họ "hoàn hảo" khi họ ngoan, lễ phép; bố mẹ khác thì con "hoàn hảo" khi mạnh khoẻ... Nói tóm lại, không phải "hoàn hảo" nghĩa đen mà mang tính ẩn dụ thôi.
Vì móe có ng nào hoàn hảo cả nhé. Bạn chỉ cần đừng cầu toàn, luôn cố gắng, siêng năng, hiếu thảo là đc. Vì bạn sẽ chẳng bao giờ bằng đc "con nhà ng ta" đâu. Hãy tính 8 tỷ ng rải đều ở 8 khoảng 10 tuổi thì thế giới này có tận 1 tỷ ng trong lứa chênh nhau 10 tuổi. Và bạn nghĩ mình có thể ưu tú nhất trong từng đó chứ?