Tại sao tội phạm ngày càng có xu hướng trẻ hóa?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nguyên nhân dẫn đến điều này thì nhiều, nhưng có lẽ là do xã hội đã có nhiều thay đổi; nghèo đói cũng gây ra tội phạm và no đủ cũng có thể gây ra tội phạm.

Bên cạnh đó, mình thấy rằng về cơ bản, sau mấy chục năm phát triển cả về vật chất, tinh thần và có khi cả gen, con người có lẽ đã trưởng thành nhanh hơn cả về mặt sinh lý và tâm lý - tức là con người ta đã "đủ lớn" ở độ tuổi trẻ hơn trc đây rồi. Thế nên, việc tăng tuổi trẻ e có vẻ hài hước và đi ngược lại sự phát triển tự nhiên. Có khi phải hạ tuổi trẻ em xuống để phản ánh đúng tiến trình phát triển của xã hội loài người (nhưng điều này cần có nhiều nghiên cứu khoa học khách quan để chứng minh).

Nếu sự điều chỉnh này xảy ra, ko biết có làm người trẻ trách nhiệm hơn và rồi sẽ ít tội phạm "trẻ con" hơn ko nhỉ???

Trả lời

Nguyên nhân dẫn đến điều này thì nhiều, nhưng có lẽ là do xã hội đã có nhiều thay đổi; nghèo đói cũng gây ra tội phạm và no đủ cũng có thể gây ra tội phạm.

Bên cạnh đó, mình thấy rằng về cơ bản, sau mấy chục năm phát triển cả về vật chất, tinh thần và có khi cả gen, con người có lẽ đã trưởng thành nhanh hơn cả về mặt sinh lý và tâm lý - tức là con người ta đã "đủ lớn" ở độ tuổi trẻ hơn trc đây rồi. Thế nên, việc tăng tuổi trẻ e có vẻ hài hước và đi ngược lại sự phát triển tự nhiên. Có khi phải hạ tuổi trẻ em xuống để phản ánh đúng tiến trình phát triển của xã hội loài người (nhưng điều này cần có nhiều nghiên cứu khoa học khách quan để chứng minh).

Nếu sự điều chỉnh này xảy ra, ko biết có làm người trẻ trách nhiệm hơn và rồi sẽ ít tội phạm "trẻ con" hơn ko nhỉ???

Chào bạn, mình nghĩ do thiếu nền tảng giáo dục từ gia đình, thiếu sự quan tâm, định hướng từ nhà trường và dễ dao động trước những ảnh hưởng tiêu cực từ (mạng) xã hội.

Trường hợp này đáng thương nhiều hơn là đáng trách.

câu hỏi của bạn nên kèm theo thông kê rõ ràng

Có lẽ là do bọn chúng được tiếp xúc với tiền với xã hội quá sớm và xã hội thì ngày càng nhiều thú vui nên buộc bọn chúng phải thể hiện và cần tiền để thể hiện, bạn hãy nhìn vào mạng xã hội thì biết bọn chúng đã học được những gì,tôi nghĩ chúng ta nên cho bọn chúng nghe những điều tốt nhiều hơn, nhìn những thứ tốt nhiều hơn, bởi vì bộ não của bọn chúng rất nhạy cảm và chưa đủ mạnh để kháng lại cám dỗ, hoặc bọn chúng đành phải cầm súng vác đạn thêm một lần nữa