Tại sao trong nước Việt Nam, Nam nhiều hơn Nữ nhưng lúc đi học lại thấy nữ nhiều hơn nam?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

tỷ lệ sinh sản

,

giới tính

Chắc do khối học và ngành học của bạn nhiều nữ thôi chứ làm sao khẳng định nữ đi học nhiều hơn nam nếu chỉ ước chừng được. Ở các ngành xã hội thì khỏi nói rồi, mình học xã hội đây, tổng số 100 mà chỉ có 13 nam. Từ ngày mình chọn khối xã hội là đã lường trước được tương lai như vậy rồi. Nhưng ở các ngành khoa học tự nhiên thì có những lớp tuyệt nhiên lại không có bóng dáng bạn nữ nào, hoặc lớp vốn dĩ có 1-2 nữ nhưng các bạn đó bỏ cuộc sớm.

Tùy theo cách chọn chuyên ngành mà cũng có thể thấy sự khác nhau giữa nam và nữ rồi đó. Có thể là lâu rồi bạn chưa thấy lớp nhiều nam thôi, như mình đây. Trời ơi đi học mà lớp có nam là các cô cứ ưu tiên gọi lên bảng thuii :)) Thế nhưng có một điều mình nhận ra là môi trường nào có càng nhiều nam thì không khí càng thoải mái, chứ nhiều nữ phức tạp quá trời.

Trả lời

Chắc do khối học và ngành học của bạn nhiều nữ thôi chứ làm sao khẳng định nữ đi học nhiều hơn nam nếu chỉ ước chừng được. Ở các ngành xã hội thì khỏi nói rồi, mình học xã hội đây, tổng số 100 mà chỉ có 13 nam. Từ ngày mình chọn khối xã hội là đã lường trước được tương lai như vậy rồi. Nhưng ở các ngành khoa học tự nhiên thì có những lớp tuyệt nhiên lại không có bóng dáng bạn nữ nào, hoặc lớp vốn dĩ có 1-2 nữ nhưng các bạn đó bỏ cuộc sớm.

Tùy theo cách chọn chuyên ngành mà cũng có thể thấy sự khác nhau giữa nam và nữ rồi đó. Có thể là lâu rồi bạn chưa thấy lớp nhiều nam thôi, như mình đây. Trời ơi đi học mà lớp có nam là các cô cứ ưu tiên gọi lên bảng thuii :)) Thế nhưng có một điều mình nhận ra là môi trường nào có càng nhiều nam thì không khí càng thoải mái, chứ nhiều nữ phức tạp quá trời.

đúng là theo ngành đó😂 cả ngành t học chỉ có 1 - 2 nữ thôi. tỉ lệ 1:150 đó