Tâm lý người mang bản chất xã hội lịch sử. Vậy thông qua nhận thức thì nó được hiểu như thế nào?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Chào em, câu hỏi này khá thú vị, anh trả lời theo ý hiểu của bản thân nhưng em đừng quên tham khảo các nguồn khác để đảm bảo tính chính xác nhé.

Theo anh thấy thì dấu ấn của Bản chất xã hội lịch sử trong nhận thức của con người thể hiện rõ nhất trong định kiến của họ về một hiện tượng cụ thể và sự ảnh hưởng của tâm lý đám đông đến các quyết định mang tính cá nhân (nó có thể ẩn sâu trong tiềm thức đến nỗi chính bản thân họ chưa chắc đã nhận ra).

Ví dụ, sẽ có rất nhiều người cho rằng xăm mình là xấu, kết hôn mà không môn đăng hộ đối thì không tốt đep, phụ nữ là phải ở nhà làm việc nhà v.v...

Trả lời

Chào em, câu hỏi này khá thú vị, anh trả lời theo ý hiểu của bản thân nhưng em đừng quên tham khảo các nguồn khác để đảm bảo tính chính xác nhé.

Theo anh thấy thì dấu ấn của Bản chất xã hội lịch sử trong nhận thức của con người thể hiện rõ nhất trong định kiến của họ về một hiện tượng cụ thể và sự ảnh hưởng của tâm lý đám đông đến các quyết định mang tính cá nhân (nó có thể ẩn sâu trong tiềm thức đến nỗi chính bản thân họ chưa chắc đã nhận ra).

Ví dụ, sẽ có rất nhiều người cho rằng xăm mình là xấu, kết hôn mà không môn đăng hộ đối thì không tốt đep, phụ nữ là phải ở nhà làm việc nhà v.v...