Tầm quan trọng của tiếng Hàn trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hiện nay khi quá trình hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ thì ngoại ngữ luôn là một hành trang không thể thiếu. Cùng với đó là sự vươn lên mạnh mẽ của Hàn Quốc trở thành bốn con rồng kinh tế lớn của châu Á thì tiếng Hàn trở thành một trong những ngoại ngữ được phổ cập nhanh nhất. Ở Việt Nam hiện nay không khó để có thể tìm thấy những tổ chức, công ty điện tử của Hàn quốc như Sam Sung, LG,...Chúng ta có thể dễ dàng tìm được một công việc với mức lương lý tưởng nếu có thể thành thạo sử dụng ngoại ngữ này.
Trả lời
Hiện nay khi quá trình hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ thì ngoại ngữ luôn là một hành trang không thể thiếu. Cùng với đó là sự vươn lên mạnh mẽ của Hàn Quốc trở thành bốn con rồng kinh tế lớn của châu Á thì tiếng Hàn trở thành một trong những ngoại ngữ được phổ cập nhanh nhất. Ở Việt Nam hiện nay không khó để có thể tìm thấy những tổ chức, công ty điện tử của Hàn quốc như Sam Sung, LG,...Chúng ta có thể dễ dàng tìm được một công việc với mức lương lý tưởng nếu có thể thành thạo sử dụng ngoại ngữ này.