Tắt thông báo trên noron ở đâu ạ?

  1. Noron

Là tắt thông báo ạ chứ Đăng xuất là không sử dụng.

Không bật thì mình chỉnh ở đâu ạ?

Từ khóa: 

noron

Trên tất cả các thiết bị Android hay iOS đều có phần thông báo trong mục Cài đặt, bạn vào đấy chọn ứng dụng muốn tắt thông báo đi là được. Nếu trên app có sẵn phần tắt thông báo thì thao tác ngay trên app, đơn giản vậy thôi.
Trả lời
Trên tất cả các thiết bị Android hay iOS đều có phần thông báo trong mục Cài đặt, bạn vào đấy chọn ứng dụng muốn tắt thông báo đi là được. Nếu trên app có sẵn phần tắt thông báo thì thao tác ngay trên app, đơn giản vậy thôi.

Cùng thắc mắc. Mấy bạn kia chắc dạng mới tham gia hay sao í. Hay cuộc đời chán quá, k ai nói chuyện nên tự xem thông báo xem đó là niềm vui. chứ thông báo đến lóa cả mắt. thông báo Biển đảo kéo tìm mãi k thấy.

xiaokeai

Tắt thông báo

Cùng câu hỏi
Đăng xuất
Không bật thông báo
Đăng xuất ra nhé
Tắt thông báo!

Tắt thông báo

Tắt thông báo