Tình yêu vì sao kết thúc?

  1. Tình yêu

Chỉ bảo là không phù hợp và kết thúc!!!

Từ khóa: 

tình yêu

No. Tình cảm mà chỉ 1 câu nói không phù hợp mà kêt thúc thì còn gì gọi là tình cảm. Ai sinh ra đã hợp nhau, chúng ta có vì nhau mà thay đổi.
Trả lời
No. Tình cảm mà chỉ 1 câu nói không phù hợp mà kêt thúc thì còn gì gọi là tình cảm. Ai sinh ra đã hợp nhau, chúng ta có vì nhau mà thay đổi.
Có đam mê