"Thân em xưa ở bụi tre. Mùa đông xếp lại, mùa hè mở ra" là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Cái quạt

Trả lời

Cái quạt

quạt giấy (cán làm bằng tre, vào hè mở hay xòe ra để quạt)