Cảm nhận của các bạn về đề văn năm nay?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mình thấy đề ra rất hay, những người thấy khó chẳng qua vì k chịu hoc văn bằng sự cảm thụ mà học tủ đó thôi

Trả lời

Mình thấy đề ra rất hay, những người thấy khó chẳng qua vì k chịu hoc văn bằng sự cảm thụ mà học tủ đó thôi

Mình là 9x điển hình thì đọc đề thấy không quen miếng nào. :)) Phải mình mà thi năm nay chắc rớt vì môn văn.