Thần giao cách cảm của con người và vật lý lượng tử?

  1. Khoa học

Vướng víu lượng tử trong vật lý và khái niệm thần giao cách cảm liệu có quan hệ mật thiết với nhau hay không ?
Dễ thấy nhất là rất nhiều trường hợp các cặp song sinh trên thế giới đều bảo là họ có thể biết được người còn lại tâm trạng như thế nào mặc dù không có thông tin trước đó.
Ngoài ra các mối quan hệ "Karma", "Twinflame", "Soul Family" và "Soul Mate" chắc cũng sẽ có mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng khoa học hiện nay vẫn chưa có chứng minh nào về các mối quan hệ và hiện tượng nêu trên. 
https://cdn.noron.vn/2022/07/27/99006311553863813-1658885144.jpg
Ảnh: Google
Vướng mắc lượng tử hay liên đới lượng tử là một hiệu ứng trong cơ học lượng tử trong đó trạng thái lượng tử của hai hay nhiều vật thể có liên hệ với nhau, dù chúng cách xa tới mức nào, thậm chí là tới khoảng cách lên tới cả nhiều năm ánh sáng.
Ví dụ, có thể tạo ra hai vật thể sao cho nếu quan sát thấy spin của vật thứ nhất quay xuống dưới, thì spin của vật kia sẽ phải quay lên trên, hoặc ngược lại; dù cho cơ học lượng tử không tiên đoán trước kết quả phép đo trên vật thứ nhất. Điều này nghĩa là phép đo thực hiện trên vật thể này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái lượng tử trên vật thể vướng víu lượng tử với nó.
-------------
Thông tin được tổng hợp từ wikipedia và sách "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" - Cao Minh
Ví dụ về hiện tượng tác động qua lại lẫn nhau giữa hai hạt vật chất trong đời sống thực tế của cặp song sinh:
Từ khóa: 

wysiati

,

khoa học

Chê bai khoa học rồi lại ăn mày khoa học. Rất tiếc, chưa có nghiên cứu khoa học nào đủ thuyết phục hay đủ để đưa ra kết luận về cặp song sinh liên quan đến vướng víu lượng tử. Nếu có, mời chỉ ra.

Trả lời

Chê bai khoa học rồi lại ăn mày khoa học. Rất tiếc, chưa có nghiên cứu khoa học nào đủ thuyết phục hay đủ để đưa ra kết luận về cặp song sinh liên quan đến vướng víu lượng tử. Nếu có, mời chỉ ra.