Nhiều thương hiệu hay có chương trình khuyến mại tại sao không bị lỗ?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Kinh doanh

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

,

kinh doanh

Chiến lược marketing cả đấy, một là huề vốn hai là lãi ít ba là lãi nhiều. Ví dụ 1 sản phẩm gốc nhập sỉ có giá 30k, cộng với tiền chi phí mặt bằng, nhân viên, marketing, vận hành,... giá sản phẩm sẽ có giá thành 99, sau đó họ khống giá sản phảm là 150 nay chỉ còn 99k, số lượng có hạn hoặc ấn định thời gian sale chỉ còn từng này... -> Khách hàng ham rẻ thì sẽ mua sản phẩm ngay cả khi nó không cần thiết với họ, nhiều người tưởng mua được hàng có lời nhưng thực ra là lời cho công ty, doanh nghiệp,...Hoặc các chiến lược như mua 2 sale 30%, mua 3 sale 50%, mua 4 tặng 1,....

Trả lời

Chiến lược marketing cả đấy, một là huề vốn hai là lãi ít ba là lãi nhiều. Ví dụ 1 sản phẩm gốc nhập sỉ có giá 30k, cộng với tiền chi phí mặt bằng, nhân viên, marketing, vận hành,... giá sản phẩm sẽ có giá thành 99, sau đó họ khống giá sản phảm là 150 nay chỉ còn 99k, số lượng có hạn hoặc ấn định thời gian sale chỉ còn từng này... -> Khách hàng ham rẻ thì sẽ mua sản phẩm ngay cả khi nó không cần thiết với họ, nhiều người tưởng mua được hàng có lời nhưng thực ra là lời cho công ty, doanh nghiệp,...Hoặc các chiến lược như mua 2 sale 30%, mua 3 sale 50%, mua 4 tặng 1,....