Tháng 05/2018 có phim gì đáng xem?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Nếu bạn thích hành động bắn giết thì có Death Wish - có Bruce Willis =)).

Phim của Marvel thì có Dead pool 2.

Cuối tháng có cái ngoại truyện của Starwars nói về Han Solo.

Nếu bạn thích sống lại tuổi thơ dữ dội thì có thể xem Doraemon.

Trả lời

Nếu bạn thích hành động bắn giết thì có Death Wish - có Bruce Willis =)).

Phim của Marvel thì có Dead pool 2.

Cuối tháng có cái ngoại truyện của Starwars nói về Han Solo.

Nếu bạn thích sống lại tuổi thơ dữ dội thì có thể xem Doraemon.