Khó khăn khi học môn chuyên ngành Tiếng Hàn ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn hóa của Hàn Quốc và Việt Nam khác nhau, khoảng cách địa lý xa, nên việc tiếp thu 1 ngôn ngữ hoàn toàn khác sẽ gặp khó khăn..Môi trường học tập còn nhiều hạn chế, sinh viên ít được giao tiếp với người bản địa…
Trả lời
Văn hóa của Hàn Quốc và Việt Nam khác nhau, khoảng cách địa lý xa, nên việc tiếp thu 1 ngôn ngữ hoàn toàn khác sẽ gặp khó khăn..Môi trường học tập còn nhiều hạn chế, sinh viên ít được giao tiếp với người bản địa…