1. Khoa học

Thảo luận về vật chất lạ?

Từ khóa: vật chất, lạ, khoa học
Mik muốn tìm hiểu thêm về vật chất lạ

Trả lời

Mik muốn tìm hiểu thêm về vật chất lạ

Câu hỏi ở đây cụ thể là gì vậy bạn? :D

Ý bạn là infinity stones à