Tại sao ngày nay Việt Nam bị chảy máu chất xám?

  1. Du học

Từ khóa: 

việt nam

,

nhân tài

,

du học

Vì người giỏi ko đc trọng dụng, nền giáo dục thì ngu dân, môi trường thì ô nhiễm, quan lại thì tham nhũng, người dân thì đa phần vụ lợi và ích kỉ, luật pháp ko nghiêm minh, xã hội băng hoại đạo đức.

Vn cực kì cần những người tài để hoàn thiện đất nước.

Trả lời

Vì người giỏi ko đc trọng dụng, nền giáo dục thì ngu dân, môi trường thì ô nhiễm, quan lại thì tham nhũng, người dân thì đa phần vụ lợi và ích kỉ, luật pháp ko nghiêm minh, xã hội băng hoại đạo đức.

Vn cực kì cần những người tài để hoàn thiện đất nước.