Thập Kỷ, Thế Kỷ, Thiên Niên Kỷ Bao Nhiêu Năm ?

  1. Giáo dục

  2. Lịch sử

  3. Khoa học

Trong cuộc sống, bạn thường nghe tới những từ như thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ nhưng không biết thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ bao nhiêu năm. Để nắm bắt được những kiến thức này, bạn có thể xem quy ước của lịch Gregory, hay còn gọi là Dương lịch. Bài viết dưới đây sẽ diễn giải cụ thể để bạn đọc hiểu rõ hơn nhé!

1. Thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ bao nhiêu năm?

Thập kỷ là bao nhiêu năm?

https://cdn.noron.vn/2021/11/29/9069886910698602-1638172316.jpg

1 thập kỷ theo quy ước của lịch Gregory được quy ước là 10 năm. Vậy bạn có thể dễ dàng tính được 2 thập kỷ, 3 thập kỷ đến hàng chục, hàng trăm thập kỷ. Tuy nhiên, để gọn gàng hơn thì người ta đưa ra một đơn vị tính 10 thập kỷ bằng 1 thế kỷ.

Dựa vào bảng này bạn có thể nhớ được thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ bao nhiêu năm

Để tính được thập kỷ, bạn có thể dựa vào một trong 2 quan điểm sau:

- Quan điểm thứ nhất: Thập kỷ bắt đầu từ năm có số cuối cùng là số 0 và kết thúc vào năm có số tận cùng là số 9. Ví dụ: Thập niên 90 của thế kỷ XX chính là từ năm 1990 đến năm 2009.

- Quan điểm thứ hai: Quan điểm này tính một thập kỷ sẽ bắt đầu từ năm có số tận cùng là số 1 và kết thúc vào năm có số tận cùng là số 0. Ví dụ: Thập niên 10 của thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ năm 2011 - 2020.

Từ ví dụ trên cho thấy, năm 2020 chính là năm cuối của thế kỷ 21. Từ đây sẽ mở ra một thập niên mới là thập niên 20 của thế kỷ 21.

Một thế kỷ là bao nhiêu năm?

Một thế kỷ theo dương lịch được tính là 10 thập kỷ, tương đương với 10x10 bằng 100 năm.

Để tính thế kỷ, bạn có thể áp dụng công thức tính rất đơn giản như sau: n = 100xn – 99. Thế kỷ 1 tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 100. Thế kỷ 2 bắt đầu từ năm 101 và sẽ kết thúc vào năm 200.

Một thiên niên kỷ là bao nhiêu năm?

Một thiên niên kỷ bằng 10 thế kỷ cộng lại. Vì thế bạn lấy 100 năm nhân với 10 bằng 1000 năm.

Để tính thiên niên kỷ, bạn có thể áp dụng những cách tính dưới đây:

Cách số 1: Một thiên niên kỷ sẽ bắt đầu từ năm x001 đến năm y002 nghĩa là thiên niên kỷ I tính từ năm 1 đến năm 1010. Thiên niên kỷ thứ II bắt đầu từ năm 1002 đến 2002.

Cách số 2: Một thiên niên kỷ sẽ bắt đầu từ năm x000 đến năm x999 tức là từ năm 1000 đến năm 1999 là thiên niên kỷ 1000. Từ năm 2000 đến năm 2999 sẽ là thiên niên kỷ 2000.

Cách số 3: Một thiên niên kỷ được tính từ năm x001 đến năm y000, tức là thiên niên kỷ 1 sẽ bắt đầu từ năm thứ nhất sau công nguyên đến năm thứ 1000 sau công nguyên. Thiên niên kỷ thứ 2 sẽ chính thức bắt đầu từ năm 1001 đến năm 2000. Thiên niên kỷ thứ 3 sẽ chính thức bắt đầu từ năm 2001 đến năm 3000.

Với những cách tính như trên thì bạn có thể xác định được năm nay, tức năm 2020 thuộc thiên niên kỷ 2000 hoặc thiên niên kỷ thứ III.

2. Một kỷ nguyên là bao nhiêu năm?

https://cdn.noron.vn/2021/11/29/59239252123612323-1638172295.jpg

Không thể xác định được một kỷ nguyên là bao nhiêu năm

Bên cạnh thắc mắc về việc thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ bao nhiêu năm thì cũng có những câu hỏi như một kỷ nguyên là bao nhiêu năm được gửi về cho vansu.net.

Về câu hỏi này sẽ không có một câu trả lời cụ thể. Nguyên nhân là bởi người ta dùng một kỷ nguyên như một điểm tham chiếu cho số lượng sự kiện thiên văn có thời gian khác nhau khi những phần này không theo đúng hoạt động của nó và thay đổi theo thời gian. Ví dụ như tham số quỹ đạo elip của một thiên thể hoặc tọa độ thiên văn chẳng hạn.

3. Thế kỷ thứ 21 bắt đầu từ năm nào?

Thế kỷ thứ 21 bắt đầu từ năm 2001

Theo công thức tính thế kỷ: n = 100xn – 99. Thế kỷ 1 tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 100. Thế kỷ 2 bắt đầu từ năm 101 và sẽ kết thúc vào năm 200. Như vậy, thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2100.

Kết luận

Thông qua bài viết trên, giờ các bạn đã biết thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ bao nhiêu năm rồi phải không? Hy vọng những kiến thức này có thể giúp bạn không bị lúng túng khi tính toán về các năm cũng như không nhầm lẫn khi học lịch sử nhé.

Từ khóa: 

thời gian

,

thế kỉ

,

phong thủy vạn sự

,

giáo dục

,

lịch sử

,

khoa học