The Continuous Design là gì?

  1. Phát triển sản phẩm

Từ khóa: 

ui ux design

,

ui ux

,

phát triển sản phẩm

Đó là kiểu thiết kế sử dụng 1 bộ các thành phần, được trình diễn trên nhiều thiết bị để tạo thành một hiệu ứng liên tục. Ví dụ như dưới hình vẽ.
httpatomoreillycomsourceoreillyimages2107335.png
Trả lời
Đó là kiểu thiết kế sử dụng 1 bộ các thành phần, được trình diễn trên nhiều thiết bị để tạo thành một hiệu ứng liên tục. Ví dụ như dưới hình vẽ.
httpatomoreillycomsourceoreillyimages2107335.png