Thế nào là "Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại"?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chính xác hơn là: Thất bại trong việc chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại"
Trả lời
Chính xác hơn là: Thất bại trong việc chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại"
Nghĩa là sắp làm 1 việc gì đó mà không chuẩn bị trước cho tốt thì có khả năng bị thất bại
Nghĩa là: không chuẩn bị trc mọi việc, thì chắc chắn bạn sẽ gặp thất bại.