Bệnh ALS là gì?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

bệnh als

,

các loại bệnh

,

sức khoẻ

Là bệnh xơ cứng teo cơ một bên, nó gây ra cái chết của cái nơron điều khiển cơ xương
Trả lời
Là bệnh xơ cứng teo cơ một bên, nó gây ra cái chết của cái nơron điều khiển cơ xương