Thế nào là tai biến địa chất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tai biến địa chất là hiện tượng địa chất, điều kiện địa chất thể hiện rủi ro hoặc tiềm năng gây nguy hiểm đối với sự sống và cơ sở vật chất, chúng xảy ra một cách tự nhiên như động đất, núi lửa phun…hoặc do con người gây ra như sụt lún mặt đất, xâm nhập mặn.
Trả lời
Tai biến địa chất là hiện tượng địa chất, điều kiện địa chất thể hiện rủi ro hoặc tiềm năng gây nguy hiểm đối với sự sống và cơ sở vật chất, chúng xảy ra một cách tự nhiên như động đất, núi lửa phun…hoặc do con người gây ra như sụt lún mặt đất, xâm nhập mặn.