Theo bạn nghề nghiệp nào sẽ cần nhiều nguồn nhân lực trong tương lai?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

nhân lực

,

nghề nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Nghề an ninh, y tế, ăn uống, vận tải vận chuyển nói chung.

Trả lời

Nghề an ninh, y tế, ăn uống, vận tải vận chuyển nói chung.

Theo mình đó là nghề gán nhãn dữ liệu. Sau này robot, AI sẽ làm thay cho con người. Nhưng để máy làm việc được thì chúng ta bắt buộc phải "dạy máy" mà gán nhãn dữ liệu chính là việc "dạy máy" này. Đây chắc chắn sẽ trở thành ngành chiếm nhiều nhân lực nhất trong tương lai.

Dạy máy nghe thì hay ho nhưng thực chất khá giống công nhân bây giờ. Công nhân thời nay tạm gọi là làm việc cùng máy móc, chạy theo máy móc. Công nhân sắp tới sẽ là hướng dẫn máy móc, đào tạo máy móc.

Thầy 

Lê Hồng Phương
, anh  
MinHu
 nghĩ sao?

Theo mình vẫn là ngành công nghệ thông tin

Trên thế giới thì là IT đang là trend. Ở Việt Nam thì ngoài IT đang lớn mạnh, mảng hospitality và sản xuất đang cần nhân sự nhiều. Thống kê dựa theo yêu cầu tuyển dụng của khách hàng mà bên mình nhận được và số lượng job post trên Vietnamworks

Marketing, theo mình là vậy