Theo các bạn, cuốn sách nào trong đổi phần thưởng của noron là hay nhất ạ?

  1. Noron

Từ khóa: 

noron

Mình thích cuốn:"Đọc vị người khác" nhất. Mình có mua một cuốn ở nhà để thực hành.

Trả lời

Mình thích cuốn:"Đọc vị người khác" nhất. Mình có mua một cuốn ở nhà để thực hành.

Đắc nhân tâm ạ