Vật lý 11 : nếu cho góc tới i biến thiên từ 0 đến 90 độ thì góc khúc xạ r và góc lệch D biến thiên như thế nào?

  1. Khoa học

Ai bt giải hộ đang cần gấp ạ ! thank!
Từ khóa: 

vật lý

,

góc lệch

,

khoa học