1. Khoa học

Vật lý 11 : nếu cho góc tới i biến thiên từ 0 đến 90 độ thì góc khúc xạ r và góc lệch D biến thiên như thế nào?

Ai bt giải hộ đang cần gấp ạ ! thank!
Từ khóa: vật lý, góc lệch, khoa học