1. Hỏi xoáy Đáp hay

Theo công ước quốc tế 1982 thì vùng biển nước ta gồm mấy vùng biển, hãy kể tên các vùng biển đó?

Từ khóa: biển đảo, biển đảo việt nam, hỏi xoáy đáp hay
Thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, nội thủy.

Trả lời

Thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, nội thủy.