Đoạn văn tiếng anh cần đầy đủ những gì!?

  1. Giáo dục

Viết một đoạn văn tiếng anh cần đầy đủ những gì?
Từ khóa: 

tiếng anh

,

giáo dục

Một bài văn thì cần mở bài (Introduction), thân bài (Body), và kết bài (Conclusion)

Mình đoán bạn chỉ hỏi về 1 đoạn văn ngắn chừng vài câu đếm được (trong tiếng Anh rất hạn chế viết 1 đoạn văn dài lê thê vì sẽ ít ai đọc), thì cái chính của 1 đoạn văn là thông điệp. Đoạn văn ấy bạn muốn nói về điều gì, muốn gởi đến thông điệp gì cho người đọc. Đó là Topic sentence (có thể ở đầu hoặc cuối đoạn văn). Sau đó là phần diễn giải vì sau bạn có thông điệp đó bằng cách kết hợp các phương pháp giải thích (explanation), diễn giải (elaboration), và cho ví dụ (examples). Bằng cách kết hợp những điều trên, bạn sẽ dẫn giải được một thông điệp dễ hiểu cho người đọc

Hy vọng là đoạn trên giúp ích được cho bạn

Trả lời

Một bài văn thì cần mở bài (Introduction), thân bài (Body), và kết bài (Conclusion)

Mình đoán bạn chỉ hỏi về 1 đoạn văn ngắn chừng vài câu đếm được (trong tiếng Anh rất hạn chế viết 1 đoạn văn dài lê thê vì sẽ ít ai đọc), thì cái chính của 1 đoạn văn là thông điệp. Đoạn văn ấy bạn muốn nói về điều gì, muốn gởi đến thông điệp gì cho người đọc. Đó là Topic sentence (có thể ở đầu hoặc cuối đoạn văn). Sau đó là phần diễn giải vì sau bạn có thông điệp đó bằng cách kết hợp các phương pháp giải thích (explanation), diễn giải (elaboration), và cho ví dụ (examples). Bằng cách kết hợp những điều trên, bạn sẽ dẫn giải được một thông điệp dễ hiểu cho người đọc

Hy vọng là đoạn trên giúp ích được cho bạn

Nếu tiếng anh của bạn tốt thì mình khuyên bạn nên đọc trang này, rất chi tiết
Đầy đủ bố cục và nội dung

Câu mở đoạn, lập luận, câu kết đoạn và phải ánh được nội dung muốn truyền tải đến người đọc trong đoạn văn đó.

Cần phải có đầy đủ bố cục

Cần phải học

Nouns + verbs + adjective (+ adverb)