Theo quan điểm của bạn, sống một mình sẽ cô đơn hay thú vị?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

sống 1 mình

,

thú vị

,

cô đơn

,

phong cách sống

Quan điểm cá nhân thì sống một mình vừa thú vị vừa cô đơn.

Thú vị vì mình không phải chăm sóc ai, không ai là gánh nặng của mình. Bạn có thể dành hết thời gian rảnh vào việc bản thân thích mà không bị ai xen vào. Như kiểu mọi thứ tự thân vận động ấy!

Cô đơn khi đi làm cả ngày về nhà mệt mỏi, không có người chia sẻ, nói chuyện,....

Sống một mình khoảng thời gian nhất định thì tốt, còn sống cả đời thì không. Mình đang khong hiểu ý bạn nói trường hợp nào?

Trả lời

Quan điểm cá nhân thì sống một mình vừa thú vị vừa cô đơn.

Thú vị vì mình không phải chăm sóc ai, không ai là gánh nặng của mình. Bạn có thể dành hết thời gian rảnh vào việc bản thân thích mà không bị ai xen vào. Như kiểu mọi thứ tự thân vận động ấy!

Cô đơn khi đi làm cả ngày về nhà mệt mỏi, không có người chia sẻ, nói chuyện,....

Sống một mình khoảng thời gian nhất định thì tốt, còn sống cả đời thì không. Mình đang khong hiểu ý bạn nói trường hợp nào?

Sống một mình cô đơn hay thú vị là do cách bản thân chọn.