Bạn đã bao giờ đang rất mệt mỏi nhưng phải tỏ ra vui vẻ chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

vui vẻ

,

mệt mỏi

,

giả vờ

,

tâm sự cuộc sống

Rất nhiều lần nhé! Không phải vì ai cả mà vì chính mình. Phải luôn vui vẻ thì mọi chuyện mới thuận lợi. Buồn cũng hem giải quyết được gì cả.
Suy nghĩ buồn chán làm mất năng lượng của cơ thể và làm mọi thứ tồi tệ hơn bạn à!
Trả lời
Rất nhiều lần nhé! Không phải vì ai cả mà vì chính mình. Phải luôn vui vẻ thì mọi chuyện mới thuận lợi. Buồn cũng hem giải quyết được gì cả.
Suy nghĩ buồn chán làm mất năng lượng của cơ thể và làm mọi thứ tồi tệ hơn bạn à!

Mình đã từng, tại mình không muốn sự mệt mỏi của bạn thân ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.