Thí nghiệm cấy chip lên động vật có phải là vô nhân đạo hay không?

  1. Xã hội

  2. Khoa học

Từ khóa: 

xã hội

,

khoa học

Theo mình thì "vô vật đạo" thôi (nếu đứng ở quan điểm loài vật). Chứ vô nhân đạo sao đc khi nó phục vụ nhân loại. Nếu thí nghiệm trên loài vật là vô nhân đạo, ko đc làm thì lĩnh vực y sinh của loài người giờ chắc mới ở thế kỷ 16-17 :)))). Nên, con người là giống loài bá chủ trên Trái Đất này, dùng các loài vật khác để giúp phát triển giống loài mình âu cũng là cái bản năng. Nếu như vậy là vô nhân đạo thì con hổ bắt con nai mà nhai tươi nuốt sống thì có là "vô hổ đạo" chăng?

Trả lời

Theo mình thì "vô vật đạo" thôi (nếu đứng ở quan điểm loài vật). Chứ vô nhân đạo sao đc khi nó phục vụ nhân loại. Nếu thí nghiệm trên loài vật là vô nhân đạo, ko đc làm thì lĩnh vực y sinh của loài người giờ chắc mới ở thế kỷ 16-17 :)))). Nên, con người là giống loài bá chủ trên Trái Đất này, dùng các loài vật khác để giúp phát triển giống loài mình âu cũng là cái bản năng. Nếu như vậy là vô nhân đạo thì con hổ bắt con nai mà nhai tươi nuốt sống thì có là "vô hổ đạo" chăng?