Thích một người trên mạng là như thế nào?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

là minh muốn làm quen và hâm mộ người ấy

Trả lời

là minh muốn làm quen và hâm mộ người ấy

Mình cũng từng thích một người qua mạng. Thực ra thứ tình yêu ảo đấy phù du lắm. Bạn không thể biết người kia thích mình không hay đang lừa dối mình những gì. Tình yêu trên mạng thực ra cũng chỉ là tình bạn thôi, khó có khả năng ra đời thực được.

Như kiểu hâm mộ mà thôi