Vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử việt nam

,

thực dân pháp

,

lịch sử

Thực dân Pháp xâm lược nước ta do:

Bản chất hiếu chiến tàn bạo của CNTB: vơ vét tài nguyên thiên nhiên, sức lao động.Sự phát triển của CNTB Pháp đòi hỏi phải có thuộc địa để khai thác và bóc lột. Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu, là một trong những thị trường đáp ứng yêu cầu này nên từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã tiến hành xâm lược Việt Nam.

em nghĩ họ thiệt tàn bạo để họ có được mọi tài nguyên để phát triển nước pháp

Trả lời

Thực dân Pháp xâm lược nước ta do:

Bản chất hiếu chiến tàn bạo của CNTB: vơ vét tài nguyên thiên nhiên, sức lao động.Sự phát triển của CNTB Pháp đòi hỏi phải có thuộc địa để khai thác và bóc lột. Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu, là một trong những thị trường đáp ứng yêu cầu này nên từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã tiến hành xâm lược Việt Nam.

em nghĩ họ thiệt tàn bạo để họ có được mọi tài nguyên để phát triển nước pháp

Có mấy vấn đề:
1. Bản chất bành trướng của chủ nghĩa nước lớn

2. Nhu cầu về các loại tài nguyên cho nền công nghiệp Pháp đang rất khát ( tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên xã hội)

3. Do các đặc điểm nội tại của Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ 19 rất phù hợp để Pháp xâm lược : tồn tại các yếu tố nội tại về tài nguyên, xã hội, sự đứt gãy về tư tưởng, vị trí địa lý ...

4. Do có những cơ sở khá vững chắc từ các thời gian trước qua các quan lại, giáo sĩ từ trước sớm hình thành đạo quân thứ 3