Yêu một người là như thế nào?

Dù rằng không ai dễ định nghĩa tình yêu, nhưng ở đây chỉ là sự chia sẻ suy nghĩ cá nhân mỗi người: bạn nghĩ yêu một người là như thế nào?

Bạn từng yêu bao nhiêu người? Bạn có từng ở trong những mỗi quan hệ tình cảm mà không có tình yêu?

Có bao giờ bạn yêu một người đến mức thế giới này chỉ xoay quanh một mình người đó? Có một ai khiến bạn sẵn sàng thay đổi, từ bỏ chính mình, không oán không hối?

Bạn nghĩ tình yêu hoàn hảo trong suy nghĩ của bạn có tồn tại trên đời không?

Từ khóa: tình yêu, tuổi trẻ, suy nghĩ, Tâm lý học

Yêu một người là khi bạn nhận ra việc chính bạn còn ko quan trọng bằng ng đó.

Trả lời

Yêu một người là khi bạn nhận ra việc chính bạn còn ko quan trọng bằng ng đó.

Mình nghĩ yêu một người là khi mình có cảm giác "thiếu thiếu".

Nó không hẳn là nhớ nhung, nó là "thiếu thiếu". Nó không phải cả ngày, nó chỉ là thi thoảng vào bất cứ lúc nào đó chả nói trước được.

"Love is the spirit of devoting yourself to someone important and close to you. It is expressed by caring for and protecting that person." - Yashamaru

Hỏi thế gian tình là chi?

Mình định nghĩa đơn giản: Yêu một người là làm cho người đó ngày càng trở nên đáng yêu. Vậy thôi


Yêu nghĩa là yêu