Thiết bị nghe nhìn nhỏ nhất hiện nay lớn cỡ nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chiếc đồng hồ đa truyền thông này có tích hộp một hệ thống định vị toàn cầu GPS có thể cho biết tọa độ chính xác ngay khi đang đi trên đường. Bên cạnh đó, còn có tính năng duyệt Web, lựa chọn về game và thậm chí là video Chat, nhò đó sẽ không còn thấy cô đơn mỗi khi ngồi trên xe bus hay đi du lịch. Chiếc True VVearable có hỗ trợ đầy đủ các tính năng nghe nhạc và xem phim. Chiếc đồng hồ này cần được sạc 4 giò một lần, vì vậy cuộc vui của bạn có thể sẽ bị gián đoạn nếu bạn không có pin hoặc một cổng ra tương ứng.
Trả lời
Chiếc đồng hồ đa truyền thông này có tích hộp một hệ thống định vị toàn cầu GPS có thể cho biết tọa độ chính xác ngay khi đang đi trên đường. Bên cạnh đó, còn có tính năng duyệt Web, lựa chọn về game và thậm chí là video Chat, nhò đó sẽ không còn thấy cô đơn mỗi khi ngồi trên xe bus hay đi du lịch. Chiếc True VVearable có hỗ trợ đầy đủ các tính năng nghe nhạc và xem phim. Chiếc đồng hồ này cần được sạc 4 giò một lần, vì vậy cuộc vui của bạn có thể sẽ bị gián đoạn nếu bạn không có pin hoặc một cổng ra tương ứng.