Làm thế nào để bóc vỏ 1 quả trứng sống?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cho trứng vào cốc đổ giấm ngập cốc và chờ vài ngày. Axit trong giấm dần ăn mòn hết vỏ trứng. Khi đó bạn sẽ thấy lớp màng mỏng giữa trứng bên trong lớp vỏ. Bạn có thể nhận thấy khá nhiều bọt nước trong quá trình “bóc vỏ trứng”. Vỏ trứng chứa nhiều canxi cacbonat, sẽ phản ứng với giấm tạo nên canxi axetat, cacbon đioxit và nước.
Trả lời
Cho trứng vào cốc đổ giấm ngập cốc và chờ vài ngày. Axit trong giấm dần ăn mòn hết vỏ trứng. Khi đó bạn sẽ thấy lớp màng mỏng giữa trứng bên trong lớp vỏ. Bạn có thể nhận thấy khá nhiều bọt nước trong quá trình “bóc vỏ trứng”. Vỏ trứng chứa nhiều canxi cacbonat, sẽ phản ứng với giấm tạo nên canxi axetat, cacbon đioxit và nước.