Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai được quy định khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: + 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; + 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
Trả lời
Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai được quy định khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: + 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; + 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.