Thời gian không gian và ý thức

  1. Triết học

Nhiều khi chúng ta hay nghĩ mình là độc tôn mình là duy nhất cái này cái kia cũng vậy, xong lại thấy nó giống nhau.hi vậy chuyện này là sao
Buồn buồn tôi hay nghĩ linh tinh có lúc như thần kinh ko kiểm soát được suy nghĩ của mình và tôi cũng đã nghĩ thế này.
Tại sao có cái mình nhớ có cái mình quên xong rùi sao hồi nhỏ mình không nhớ không biết gì vậy mà giờ lớn lên lại như vậy, xong rùi cái gì mà nó cũng có khoảng cách có không gian vậy, rùi lại cái gì nó cũng muốn nhảy vào hố đen vậy, rùi cái gì nó cũng muốn tách ra xa nhau vậy, rùi cái gì nó cũng muốn lao theo một hướng vậy.hi
Hình như là tất cả đều muốn như vậy ý thức của chúng giống nhau cả chỉ là cảm nhận của mỗi cái khác nhau thôi và chúng có lẽ không biết được là tại sao chúng lại như vậy hay là có lực nào đó chi phối chúng như lực hấp dẫn chẳng hạn vậy, chúng cần có cái gọi là thời gian và không gian để di chuyển và cần có cái gì đó đẩy chúng như lực hút, mà do đâu chúng có được những cái đó chẳng phải là do ý thức ý muốn của chúng sao. Hi vậy chúng muốn điều đó để làm gì chắc là để không còn cảm nhận được điều gì cái gì nữa, nhưng tại sao chúng lại không muốn cảm nhận nữa vậy đúng là tất cả đều rất ngu nhưng có lẽ không phải vậy mà là đều rất khôn bởi vì khi đang cảm nhận thì là đang tồn tại mà tồn tại thì phải bị tri phối mà bị tri phối thì buộc phải muốn như vậy
Nên tất cả chúng đều là một ruộc với nhau không muốn bị tri phối chúng chỉ muốn làm chủ mọi thứ bằng cách không cảm nhận. Chui vào một điểm, lao theo một hướng, muốn chung một điều.hi
Chọn cô đơn để được làm chủ không gian,thời gian và ý muốn
Tóm lại tất cả chỉ là một
Tất cả đều muốn trở thành thượng đế và sẽ trở thành Thượng Đế
Từ khóa: 

triết học