Thời khóa biểu cao đẳng , đại học?

  1. Giáo dục

( chưa lên CD, DH) lên CD , DH thì học cả sáng + chiều hả mọi người , hay chỉ học sáng or chiều thôi ?

Từ khóa: 

giáo dục

Lên CĐ, ĐH thì thường sinh viên sẽ đăng ký môn học theo tín chỉ. Một môn có khoảng 2 đến 3 tín chỉ. Khi đăng ký môn thì được quyền lựa chọn thời gian học cho các môn mình đã đăng ký. Một môn có thể học trong buổi sáng, môn kia học sang buổi chiều. Thậm chí có những học kỳ có một ngày chẳng học môn nào, hoặc chỉ học sáng hay học chiều. Thường thì để quá trình đăng ký môn học bớt rắc rối và phiền hà, nhiều trường sẽ có cho hệ thống tự động đăng ký môn cho sinh viên theo số lượng tín chỉ phải đảm bảo trong 1 học kỳ, sau đó sinh viên chỉ cần check lại và điều chỉnh thay đổi nếu muốn. Như cá nhân chị thì năm 1 năm 2 thì xếp toàn bộ môn học vào sáng hoặc chiều, thời gian còn lại dành để tham gia hoạt động ngoại khoá hoặc đi làm thêm. Năm 3 năm thì học nhiều hơn, nhiều môn chuyên ngành quan trọng nên phải tập trung học và làm bài tập nhiều. Năm 4 thì chỉ học rất ít, chủ yếu là đi thực tập và thời gian làm khoá luận tốt nghiệp.

Trả lời

Lên CĐ, ĐH thì thường sinh viên sẽ đăng ký môn học theo tín chỉ. Một môn có khoảng 2 đến 3 tín chỉ. Khi đăng ký môn thì được quyền lựa chọn thời gian học cho các môn mình đã đăng ký. Một môn có thể học trong buổi sáng, môn kia học sang buổi chiều. Thậm chí có những học kỳ có một ngày chẳng học môn nào, hoặc chỉ học sáng hay học chiều. Thường thì để quá trình đăng ký môn học bớt rắc rối và phiền hà, nhiều trường sẽ có cho hệ thống tự động đăng ký môn cho sinh viên theo số lượng tín chỉ phải đảm bảo trong 1 học kỳ, sau đó sinh viên chỉ cần check lại và điều chỉnh thay đổi nếu muốn. Như cá nhân chị thì năm 1 năm 2 thì xếp toàn bộ môn học vào sáng hoặc chiều, thời gian còn lại dành để tham gia hoạt động ngoại khoá hoặc đi làm thêm. Năm 3 năm thì học nhiều hơn, nhiều môn chuyên ngành quan trọng nên phải tập trung học và làm bài tập nhiều. Năm 4 thì chỉ học rất ít, chủ yếu là đi thực tập và thời gian làm khoá luận tốt nghiệp.

Cái này còn tùy vào sắp xếp của mỗi trường, đa số sẽ cho học tín chỉ từ năm nhất, môn 1-2 tín thì 3h còn 3 tín thì 6h. Học như thế nào, full 3d đầu rồi chơi hay cả tuần tùy vào quan điểm mỗi người. Với 1 số trường có yếu tố nhà nc lớn thì thường kỳ đầu học niên chế như cấp 3 hoặc bán tín chỉ: nhà trc cho 2-4 môn học theo lớp niên chế còn lại cho tư chọn