Thực hành ở cao đẳng , đại học?

  1. Giáo dục

Mình nghe nói bây h nhiều cao đẳng, đại học thay đổi xu hướng giảng dạy , thay vì tập trung vào lý thuyết quá nhiều mà thay vào đó sẽ kết hợp học lý thuyết song song thực hành cho sinh viên. Những ngành như luật, y , dược, kỹ sư, kiến thúc, kỹ thuật,... thì tất nhiên phải tăng cường thực hành rồi, nhưng nếu theo ngành như kế toán, ngân hàng, tài chính, kinh doanh .marketing,... thì thực hành kiểu gì, trừ khi phải đích thân đến doanh nghiệp để trải nghiệp?? Mình không định nói đến thực tập nhé , mong mọi người giải đáp

Từ khóa: 

giáo dục

,

sinh viên

,

giáo dục

Chị học ngành Marketing, hầu như mọi môn chuyên ngành hoặc bán chuyên ngành đều phải làm bài tập. Bài tập ở đây không phải như hồi học THPT, em được giao đề bài và ngồi làm bài trên giấy đâu. Để làm được bài tập em cần phải đi khảo sát, đi thực tế thị trường, phải làm việc nhóm với nhau và tìm kiếm tư liệu ở nhiều nguồn để làm bài. Những bài tập này thường hay đi kèm với case study: phương pháp nghiên cứu tình huống hay sự việc thực tế. Phương pháp này sử dụng lý thuyết để nghiên cứu và phân tích tình huống có thật. Sau khi đã hoàn thành các giai đoạn như trên thì cần làm báo cáo môn học, tức là có tài liệu báo cáo kèm với thuyết trình trước lớp để trình bày về những gì mình đã làm và học được. Toàn bộ quá trình đấy là thời gian thực hành. Thậm chí khi lên ĐH nhiều môn giảng viên rất kiệm giảng lý thuyết, bắt sinh viên tự tìm hiểu giáo trình ở nhà, tìm kiếm thông tin, làm powerpoint trình bày những gì mình học được và giảng viên chỉ bổ sung làm rõ trong khi sinh viên trình bày thôi. Nên mới nói lên ĐH thì kĩ năng tự học, tự nghiên cứu và cả kĩ năng đặt câu hỏi đều rất quan trọng.

Trả lời

Chị học ngành Marketing, hầu như mọi môn chuyên ngành hoặc bán chuyên ngành đều phải làm bài tập. Bài tập ở đây không phải như hồi học THPT, em được giao đề bài và ngồi làm bài trên giấy đâu. Để làm được bài tập em cần phải đi khảo sát, đi thực tế thị trường, phải làm việc nhóm với nhau và tìm kiếm tư liệu ở nhiều nguồn để làm bài. Những bài tập này thường hay đi kèm với case study: phương pháp nghiên cứu tình huống hay sự việc thực tế. Phương pháp này sử dụng lý thuyết để nghiên cứu và phân tích tình huống có thật. Sau khi đã hoàn thành các giai đoạn như trên thì cần làm báo cáo môn học, tức là có tài liệu báo cáo kèm với thuyết trình trước lớp để trình bày về những gì mình đã làm và học được. Toàn bộ quá trình đấy là thời gian thực hành. Thậm chí khi lên ĐH nhiều môn giảng viên rất kiệm giảng lý thuyết, bắt sinh viên tự tìm hiểu giáo trình ở nhà, tìm kiếm thông tin, làm powerpoint trình bày những gì mình học được và giảng viên chỉ bổ sung làm rõ trong khi sinh viên trình bày thôi. Nên mới nói lên ĐH thì kĩ năng tự học, tự nghiên cứu và cả kĩ năng đặt câu hỏi đều rất quan trọng.