Thói quen dùng thuốc hạ sốt của bạn?

  1. Sức khoẻ

  2. Khoa học

Bạn hãy bình luận về thói quen dùng thuốc hạ sốt vào đây, và xem thử mình có dùng thuốc đúng cách chưa nhé. Vì nhiều người khá chủ quan về thuốc hạ sốt nên mình hỏi, nhưng bạn có thể nói về loại thuốc bạn hay uống cũng được, vừa để xem lại vừa để nhắc nhở mọi người.

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

khoa học

Mình không uống, chịu khó đợi ~ 1 tuần để cơ thể tự "giải quyết". Trộm vía mình cũng chỉ bị cảm sốt vặt, 1 năm cũng chỉ có 1, 2 lần thôi. Nên lâu lắm rồi không mất tiền mua thuốc, chỉ tốn tiền ăn khi bị ốm ^^

Trả lời

Mình không uống, chịu khó đợi ~ 1 tuần để cơ thể tự "giải quyết". Trộm vía mình cũng chỉ bị cảm sốt vặt, 1 năm cũng chỉ có 1, 2 lần thôi. Nên lâu lắm rồi không mất tiền mua thuốc, chỉ tốn tiền ăn khi bị ốm ^^

Mình mà sốt mẹ hay cho mình uống 2 viên Coldacmin, cái thuốc mà viên thuốc của nó có 1 nửa nhìn như cốm ấy =)))))) Hạ sốt thì thôi, không uống nữa, 1 năm chắc chỉ có 1-2 lần mình phải dùng đến nó vì mình ít khi ốm sốt. Giờ thì đang là F0 nếu bị sốt mình uống 1 cốc para sủi cho hạ sốt, 4-5 tiếng sau mà sốt tiếp thì ms uống lại