1. Phim ảnh

Thời trang trong Phim ảnh hưởng với nhau như thế nào ?

Thiết kế phục trang và thời trang trong phim trong những năm qua đang là nóng dần và tạo xu hướng sáng tạo rất nhiều cho các bạn trong ngành thời trang, Sự nổi bật của '' Cô Ba Sài Gòn'' dậy sống về chiếc áo dài dân tộc, Nhưng :

- Khi làm phim lịch sử nếu phải chọn, họ sẽ chọn vẻ đẹp phục trang thay vì đúng tuyệt đối ?

- Để tìm một tinh thần thuần Việt cho trang phục phim ảnh rất khó.

- Cái khó bắt nguồn từ việc đến giờ vẫn còn chưa có nhiều nghiên cứu sâu về trang phục cổ của người Việt Nam ?

-

 Ngoài ra, các nguồn và quy trình phân tích tư duy sáng tạo, nhân vật trong phim được làm như thế nào ?

- Thời trang theo xu hướng có ảnh hưởng gì, ngành công nghiệp thời trang có chiệu ảnh hương bởi môn nghệ thuật thứ 7 này hay không ?

Từ khóa: phim ảnh