Thực trạng hành vi bạo hành tinh thần ở Việt Nam như thế nào?

Từ khóa: Sức khoẻ, Xã hội

tui thấy nó ngày càng phổ biến và trầm trọng ở Việt Nam luôn á. Đặc biệt là ở độ tuổi học sinh - sinh viên, độ tuổi nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nhiều người nghĩ đôi ba câu nói thôi có sao đâu nhưng ai biết rằng người nghe bị tác động nặng nề, ví dụ như áp lực, trầm cảm, mặc cảm, tự ti,....

Trả lời

tui thấy nó ngày càng phổ biến và trầm trọng ở Việt Nam luôn á. Đặc biệt là ở độ tuổi học sinh - sinh viên, độ tuổi nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nhiều người nghĩ đôi ba câu nói thôi có sao đâu nhưng ai biết rằng người nghe bị tác động nặng nề, ví dụ như áp lực, trầm cảm, mặc cảm, tự ti,....