Thuốc điều trị biến chứng mắt trong Basedow là

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Propranolol B. Colcichine C. glucocorticoid D. Cyclosporine
Trả lời
Propranolol B. Colcichine C. glucocorticoid D. Cyclosporine